Gdzie teraz znajduje się w opcji EDYCJA box jeżeli chcemy usunąć wiadomość?